“Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van; nem látjátok?
Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön.

Dicsőíteni fog a mező minden vadja, a sakálok és a struccok,
mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatag földön,
hogy inni adjanak népemnek, választottaimnak.

A nép, amelyet magamnak alkottam,
hirdetni fogja dicsőségemet.”

Ézsaiás könyve 43,19-21