Evangéliumi

A Kegy központi értékeit az evangéliumi mozgalomból meríti, ahol a következők különös fontosságúak: 

  • Valljuk, hogy Jézus a megígért Messiás
  • Hisszük, hogy a Szentírás Isten kinyilatkoztatott szava
  • Jézus életét, halálát és feltámadását hirdetjük az egész világnak
  • Mindenkit személyes megtérésre hívunk, melyben Jézust tesszük életünk Urává

Hitünk alapja

A Kegy tanítása az őskeresztény hitvallásban és a hit gyakorlásában gyökerezik, és onnan merít. Ahelyett, hogy azt hangsúlyoznánk, miben különbözik gyülekezetünk más gyülekezetektől, egyházaktól, szeretnénk azokra a keresztény tanításokra fókuszálni, ami összetartotta a keresztényeket az elmúlt 2000 évben. Név szerint: valljuk a Níceai és az Apostoli hitvallást, eredetileg megírt formájukban.


Ökumenikus

Hisszük, hogy Isten Szent Lelke összekapcsolja azokat, akik Isten családjába tartoznak, és így munkálkodik a kegyben is. Komolyan vesszük Jézus imádságát a János 17-ben, és Pál tanítását az 1Korintus 12-14-ben, olyan közösség szeretnénk lenni, ami folyamatosan növekszik, hogy elérje Krisztus teljességét. Tanulunk Krisztus testének tagjaitól, leginkább azoktól, akik különböznek tőlünk és más ajándékaik vannak. (Efezus 4).